Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vijećati ili vjećati?

Kako je pravilno pisati: vijećati ili vjećati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači održavati neko vijeće, raspravljati o nečemu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vijećati, vijećam, vijećaš, vijeća…