Vojničiti ili vojnićiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vojnićiti ili vojničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači regrutirati nekoga u vojsku. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vojničiti, vojničim, vojničiš…

LEAVE A COMMENT