Kako se piše pravilno na hrvatski?

Začahuren ili zaćahuren?

Kako je pravilno pisati: zaćahuren ili začahuren? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola začahuriti se. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začahuren, začahurena, začahureni…