Zaćepiti ili začepiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zaćepiti ili začepiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači zatvoriti nešto čepom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začepiti, začepim, začepiš, začepi…

LEAVE A COMMENT