Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zapečaćivati ili zapečačivati?

Kako je pravilno pisati: zapečaćivati ili zapečačivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači zaštiti nešto pečatom. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zapečaćivati, zapečaćujem, zapečaćuješ…