Zaručnički ili zarućnićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zarućnićki ili zaručnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na zaručnike. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zaručnički, zaručničkog, zaručničke…

LEAVE A COMMENT