Zaštitnički ili zaštitnićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zaštitnićki ili zaštitnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto na način zaštitnika ili nešto što se odnosi na zaštitnika. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zaštitnički, zaštitničkog, zaštitničke…

LEAVE A COMMENT