Kako se piše pravilno na hrvatski?

Žedžati ili žeđati?

Kako je pravilno pisati: žedžati ili žeđati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači biti žedan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati žeđati, žeđam, žeđaš, žeđa…