Kako se piše pravilno na hrvatski?

Žljebić ili žlijebić?

Kako je pravilno pisati: žljebić ili žlijebić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Riječ je o umanjenici odnosno deminutivu imenice žlijeb. Umanjenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: žljebić, žljebića, žljebiću, žljebićem, žljebićima…