Kako se piše pravilno na hrvatski?

Žlijeb ili žljeb?

Kako je pravilno pisati: žlijeb ili žljeb?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o imenici koja dolazi od praslavenske riječi želbъ. Naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše: žlijeb, žlijeba, žlijebom, žlijebu. Međutim, u množini imenica glasi: žljebovi, žljebova, žljebove, žljebovima.

Primjeri:

  • Bavio se izgradnjom i postavljanjem krovnih žljebova.
  • Jesi li znala da postoji mjesto po imenu Žlijeb u Bosni i Hercegovini?
  • Žlijeb služi za odvodnju kišnice, a najčešće se izrađuje od metala.
  • Žlijeb se koristi za odvodnju oborinskih voda s krova.
  • Želio je postaviti viseći žlijeb na svoju novu kuću.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda žlijeb, žlijeba, žlijebu, žlijebom. U množini se pak glasovni skup /ije/ pokraćuje u /je/ te glasi – žljebovi, žljebova, žljebovima. Postoji i rjeđe korišten glagol: žlijebiti.