Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zračiti ili zraćiti?

Kako je pravilno pisati: zraćiti ili zračiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači odisati dobrim, izlagati se rendgenskim zrakama ili izlagati se svježem zraku. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zračiti, zračim, zračiš, zrači…