Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kategorija: Kako se piše

Čudak ili ćudak?

Imenica čudak označava osobu koja živi i ponaša se drukčije od drugih, a nastaje od imenice čudo. Tako je pravilno pisati: čudo, čudesa, čudak, čudački, čudakov i slično. Ne valja miješati ćud (narav) i izvedenice ćudoredan, ćudljiv, ćudljivost koje je pravilno pisati s ć. Pravilno je pisati isključivo čudak, čudaka, . . . Pročitaj više

Čuperak ili ćuperak?

Pravilno je pisati čuperak Imenica čuperak označava pramen kose koji strši ili ono što se jednim pokretom čupanja otrgne od cjeline. Riječ je nastala od glagola čupati. Pravilno je pisati čuperak, kao i čupati, čuperav, čuperast. Valja razlikovati čup (ono što se istrgne povlačenjem, čupanjem) i ćup (zemljana posuda).

Čvarak ili ćvarak?

Pravilno je pisati čvarak Riječ čvarak nastaje od glagola čvariti što znači topiti slaninu (žmariti). Može označavati jelo koje ostane od topljenja slanine ili u žargonu oznaku za vojnički čin. Pravilno je pisati samo čvarak, kao i riječ čvarkača: pomagalo kojim se dobivaju iscijeđeni čvarci.

Crtač ili crtać?

Pravilno je pisati crtač Riječ crtač dolazi od glagola crtati i sufiksa -ač. Označava osobu koja crta ili uređaj koji crta računalno vođenim olovkama. Sufiks -ač pripada živim sufiksima, odnosno plodnima ili produktivnim sufiksima. Tako su sa sufiksom -ač nastale i imenice: vozač, svirač, šetač, kovač, i druge. Uvijek je . . . Pročitaj više

Pronevjeriti ili pronevijeriti?

Kako je pravilno pisati: pronevjeriti ili pronevijeriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu u značenju izvršiti pronevjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše pronevjeriti, pronevjerim, pronevjerio, pronevjerili, pronevjerile, pronevjerite, pronevjerivši…