Kako se piše pravilno na hrvatski?

Čudak ili ćudak?

Imenica čudak označava osobu koja živi i ponaša se drukčije od drugih, a nastaje od imenice čudo. Tako je pravilno pisati: čudo, čudesa, čudak, čudački, čudakov i slično. Ne valja miješati ćud (narav) i izvedenice ćudoredan, ćudljiv, ćudljivost koje je pravilno pisati s ć.

Pravilno je pisati isključivo čudak, čudaka, čudacima, čudače, čudakom…