Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bjesnoća ili bijesnoća?

Imenica bjesnoća označava akutnu bolest životinja ili stanje bijesa. Pravilno je pisati bjesnoća, kao i: bjesnilo, bjesomučan, bjesnovit, bjesnjeti, bjesniti. S druge strane, ispravno je bijes, bijesiti se, bijesan, bijesnički, bijesno. Kad je slog kratak piše se je, a kad je dug piše se ije. Pravilno je pisati bjesnoća

Bjelilo ili bijelilo?

Imenica bjelilo nastala je od pridjeva bijel. Budući da je slog kratak pravilno je pisati s je: bjelilo, bjelina, bjeličast, bjelački. S druge strane, ispravno je pisati: bijel, bijelo, bijelac, bijeliti. Pravilno je pisati bjelilo

Bjelina ili bijelina?

Kako je pravilno pisati: bjelina ili bijelina? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bjelančevine ili bijelančevine?

Imenica bjelančevine označava složene organske spojeve sastavljene od oko dvadeset vrsta aminokiselina. Budući da je slog u kojem je refleks jata kratak, pravilno je pisati bjelančevine. Tako je pravilno pisati bijel, bijelac, bijeliti, ali: bjelančevina, bjelkinja, bjelački, bjelanjak. Pravilno je pisati bjelančevine

Bjegunac ili bijegunac?

Imenica bjegunac dolazi od imenice bijeg, a označava onog koji je pobjegao odnekuda ili izbjegao čemu. Javlja se u sintagmama: vojni bjegunac, ratni bjegunac, traženi bjegunac. U imenici bjegunac refleks jata jest u kratkom slogu te je pravilno pisati bjegunac. Isto tako, pravilno je pisati bježati, bjegunka, bježanija, bjegunački. Pravilno . . . Pročitaj više

Bijesan ili bjesan?

Kako je pravilno pisati: bijesan ili bjesan? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bijes ili bjes?

Kako je pravilno pisati: bijes ili bjes? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bijeliti ili bjeliti?

Bijeliti znači činiti što bijelim, a piše se s ije u svim oblicima riječi: bijelim, bijelit ću, bijelio sam… Razlikuje se od glagola bijeljeti se, koji znači postajati bijel ili isticati se bjelinom. Pravilno je pisati bijel, bijelac, bijeliti, bijela, bijelost, ali: bjelina, bjelački, bjelkinja, bjelanjak. Pravilno je pisati bijeliti

Bijelac ili bjelac?

Kako je pravilno pisati: bijelac ili bjelac? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Bijeg ili bjeg?

Kako je pravilno pisati: bijeg ili bjeg? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više