Tag : B

Kako je pravilno pisati: brijačica ili brijaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja brije i šiša. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brijačica, brijačice, brijačici, brijači..

Read more

Kako je pravilno pisati: brđanski ili brdžanski? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na brđane. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brđanski, brđanskog, brđanskom, brđan..

Read more

Kako je pravilno pisati: brdžanka ili brđanka? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja živi u brdskim krajevima ili ona koja je po prirodi sirova. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brđanka, brđanke, brđanki, brđa..

Read more

Kako je pravilno pisati: brđanin ili brdžanin? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja živi u brdskim krajevima ili onaj koji je po prirodi sirov. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: brčina ili brćina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda i hiperlativu imenice brk. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brčina, brčine, brčini, brči..

Read more

Kako je pravilno pisati: brčići ili brčiči?Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju njegovani brkovi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brčići, brčića, brčić..

Read more

Kako je pravilno pisati: Bračanka ili Braćanka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o vlastitoj imenici ženskog roda kojom se označava stanovnica otoka Brača. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Bračanka, Bračanke, Bračanki, Bračan..

Read more

Kako je pravilno pisati: Banija ili Banovina? Riječ banovina označava upravnu oblast kojom upravlja ban. Može označavati i zgradu u kojoj se nalazi administracija banovine (tako se i danas zove gradska vijećnica u Splitu). Danas se to odnosi na geografsko područje u Republici Hrvatskoj. Postoje dvojbe o tome je li pravilno pisati Banija ili Banovina, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: botaničarka ili botanićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja se bavi botanikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati botaničarka, botaničarke, botaničar..

Read more

Kako je pravilno pisati: botaničar ili botanićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja se bavi botanikom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati botaničar, botaničara, botaniča..

Read more