Tag : B

Kako je pravilno pisati: bombonijera ili bombonjera? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava dekorativna kutija u kojoj su čokoladni bomboni ili trgovina čokolade. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombonijera, bombonijere, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombončić ili bombonćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice bombon. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombončić, bombončića, bombonči..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombastičnost ili bombastićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je bombastično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombastičnost, bombastičnosti, bombastičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: bombastičan ili bombastićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što teži senzaciji i fasciniranju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bombastičan, bombastična, bombasti..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolničarski ili bolnićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na bolničare ili na način bolničara. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolničarski, bolničarskog, bolničars..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolečivost ili bolećivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja je bolećiva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećivosti, bolećivost..

Read more

Kako je pravilno pisati: bolećiv ili bolečiv? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko meka srca. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bolećiv, bolećiva, bolećivu, boleći..

Read more

Kako je pravilno pisati: bočarski ili boćarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na boćanje. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati boćarski, boćarskom, boćar..

Read more

Kako je pravilno pisati: bočarica ili boćarica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja igra na boće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati boćarica, boćarice, boćar..

Read more

Kako je pravilno pisati: bočar ili boćar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja igra na boće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati boćar, boćara, boćaru, boća..

Read more