Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: B

Bespilotan ili bezpilotan?

Pridjev bespilotan nastaje u tvorbi s prefiksom bez (bez + pilotan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pridjev bespilotan označava ono što vozi bez pilota (bespilotna letjelica, bespilotni helikopter, bespilotni zrakoplov). Pravilno je . . . Pročitaj više

Besperspektivan ili bezperspektivan?

Pridjev besperspektivan nastaje u tvorbi od prefiksa bez (bez + perspektivan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Točan pridjev glasi besperspektivan, a imenica besperspektivnost. Pravilno je pisati besperspektivan

Bečom ili Bečem?

Oblik Bečom instrumentalni je oblik imenice Beč. Kad je riječ o tvorbi instrumentala postoji pravilo da imenice muškoga roda čija osnova završava na nepčanik (j, lj, nj, č, ć, dž, đ, ž, š) ili zubnik c u instrumentalu imaju nastavak –em (konjem, stricem, mužem vozačem), a imenice koje završavaju na . . . Pročitaj više

baranjski ili Baranjski?

Baranja je pokrajina u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, a pridjev od imenice Baranja glasi baranjski. Piše se malim početnim slovom, kao i svi pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki. Tako je pravilno pisati i: dalmatinski, istarski, japanski, zagrebački, honduraški, afrički i dr. Pridjevi koji završavaju na -ov, -ev, -in pišu . . . Pročitaj više

Bezglasan ili bez glasan?

Pridjev bezglasan nastao je u tvorbi od prefika bez (bez + glasan). Pravilno ga je pisati sastavljeno: bezglasan. Prefiks se uvijek piše sastavljeno, a potrebno je razlikovati u uporabi: Ostao je bez glasa. Bio je bezglasan. Također i u sličnim primjerima: Šetao je uz vodu. Plivao je uzvodno. Sastavljeno se . . . Pročitaj više

Baka-servis, baka servis ili baka servis?

Baka-servis popularan je naziv za čuvanje i povjeravanje djece bakama i djedovima. Piše se sa spojnicom jer svaka riječ ima svoj naglasak, a u sklonidbi se mijenja samo druga sastavnica (baka-servisa, baka-servisu, baka-servisom). Spojnica se uvijek piše bez razmaka među sastavnicama: baka-servis, spomen-ploča, džin-tonik, ping-pong. Pravilno je pisati baka-servis

Bježat ću, bježati ću ili bježaću?

Kako je pravilno pisati: bježati ću, bježat ću ili bježaću? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. . . . Pročitaj više

Brodski ili brotski?

Brodski je pridjev izveden iz imenice brod. Pravilno je pisati brodski, a ne brotski, budući da se ne događa nikakva glasovna promjena. Tako je pravilno pisati brodska posada, brodski kuhar, brodski motor. Brodski se može i odnositi na gradove kojima je to dio imena (Brod na Kupi, Slavonski Brod), te . . . Pročitaj više

Bespravno ili bezpravno?

Pridjev bespravno nastao je od bez + pravno. Kada se zvučni glas z našao ispred bezvučnog p, prešao je u svoj bezvučni parnjak s. Takva se promjena naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ispravno je pisati: bespravno, bespravni, bespravlje, bespravnost. Također u sličnim primjerima provodi se ista glasovna promjena te je . . . Pročitaj više

Beskućnik ili bezkućnik?

Kako je pravilno pisati: beskućnik ili bezkućnik? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više