Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Č

Čakija ili ćakija

Riječ čakija dolazi od turske riječi çakı, te označava džepni nož sa sklopivom oštricom. Pravilno je pisati čakijom, čakije, čakiju, čakijama, čakijom. I drugi turcizmi u hrvatskom jeziku pišu se s glasom č: čičak (tur. çiçek), čelik (tur. çelik). Pravilno je pisati čakija

Čarda ili ćarda

Riječ čarda dolazi od mađarske riječi csárda, a u panonskim krajevima označava gostionicu izvan naselja. Riječ csárda u mađarskom jeziku označava gostionicu ili krčmu. U hrvatskom jeziku ustalile su se riječi čarda i čardaš. Međutim, takve riječi regionalnog su karaktera te je u standardu umjesto čarda bolje upotrebljavati gostionica ili . . . Pročitaj više

Čardaš ili ćardaš

Riječ čardaš dolazi od mađarske riječi csárdás te označava mađarski narodni ples i glazbu na koju se pleše. Pravilno je pisati čardaš, čardaša, čardašu, čardašom, čardašima. Pravilno je pisati čardaš

Ćud ili čud

Imenica ćud označava čiju narav ili prirodu, ili pak hirovitost. Riječ je praslavenskog podrijetla (tjudь) te je česta u sintagmama. Lisičja ćud označava lukavost, vučja ćud krvoločnost, zmijska ćud podmuklost, a zečja ćud plašljivost. Česta je i u frazama (sto ljudi, sto ćudi). Pravilno je pisati ćud, ćudljiv, ćudoređe, ćudoredan, . . . Pročitaj više

Ćuška ili čuška

Imenica ćuška označava udarac dlanom po licu i česta je u nestandardnoj uporabi (prilijepiti ćušku). Pravilno je pisati ćuška, ćuške, ćuški i ćušci, ćuškom. U standardnoj uporabi riječ ćuška bolje je zamijeniti riječju pljuska. Pravilno je pisati ćuška

Ću ili ču

Kako je pravilno pisati: ću ili ču? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Čestitci ili čestitki

Kako je pravilno pisati: čestitci ili čestitki? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa imenice ženskog roda čestitka. Imenica dolazi od glagola čestitati, a označava dobre želje povodom nekog događaja ili posebnog dana. Imenicu čestitka u dativu i lokativu pravilno je pisati čestitci i čestitki. U obliku čestitci . . . Pročitaj više