Tag : D

Kako je pravilno pisati: demantij ili demanti? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava javno opovrgavanje neke tvrdnje. Dolazi od francuske riječi démenti. U hrvatskom jeziku pravilan nominativ jednine glasi: demanti. Pravilno je demantiju, demantija, d..

Read more

Kako je pravilno pisati: dugo metražni, dugo-metražni ili dugometražni? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovdje se radi o pridjevu koji se sastoji od priloga/pridjeva dugo i pridjeva metražni. Označava film koji je duljeg trajanja, cjelovečernji. Pravilno se piše spojeno odnosno sastavljeno: dugometražni, dugometražnih, dugometražnima, dugometraž..

Read more

Kako je pravilno pisati: Dugi Rat ili Dugi rat? Dvojbe u pisanju između velikog i malog početnog slova veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenu mjesta koji se nalazi blizu Omiša. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: dvotrećinski ili dvotrečinski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onaj koji ima više glasova od dvije trećine. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dvotrećinski, dvotrećinskog, dvotrećinskom, dvotrećin..

Read more

Kako je pravilno pisati: dinamičan ili dinamićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko pun snage i energije. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dinamičan, dinamična, dinamič..

Read more

Kako je pravilno pisati: dinamički ili dinamićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na dinamiku ili na način dinamike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dinamički, dinamičkog, dinami..

Read more

Kako je pravilno pisati: dinamičnost ili dinamćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nekoga tko je živahan i dinamičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dinamičnost, dinamičnosti, dinamičnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: dotični ili dotićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto o čemu se govori. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotični, dotičnog, dotič..

Read more

Kako je pravilno pisati: divljač ili divljać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici ženskog roda koja označava životinje koje se lovi. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati divljač, divlja..

Read more