Tag : D

Kako je pravilno pisati: dotrčala ili dotrćala? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola dotrčati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati dotrčala, dotrčale, dotrč..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelatnički ili djelatnićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnosi na djelatnike ili na način djelatnika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati djelatnički, djelatničkog, djelatnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelatnički ili dijelatnički? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu naglašenim kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše: djelatnički, djelatničkim, djelatničkom, djelatničke, djelatni..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelatnica ili dijelatnica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda naglašenoj kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše: djelatnica, djelatnice, djelatnicom, djelatnicama, djelatn..

Read more

Kako je pravilno pisati: djelatnost ili dijelatnost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu. Pravilno se piše: djelatnost, djelatnosti, djelatnošću, djelatnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: dijelatnici ili djelatnici? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu množine imenice djelatnik. Pravilno se piše: djelatnici, djelatnicima, djelatnika, djelatniku, djelatni..

Read more

Kako je pravilno pisati: dubrovački ili dubrovaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu od vlastite imenice Dubrovnik. Pravilno se piše malim početnim slovom i s glasom /č/: dubrovački, dubrovačka, dubrovačko, dubrovačkih, dubrovač..

Read more

Kako je pravilno pisati: dodjelila ili dodijelila? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom, ženski rod, glagola dodijeliti. Pravilno se piše: dodijelila, dodijelilo, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dodjelio ili dodijelio? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola dodijeliti. Pravilno se piše: dodijelio, dodijelila, dodijel..

Read more

Kako je pravilno pisati: dostignuče ili dostignuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava ono što se postiglo trudom i radom. Pravilno se piše s glasom /ć/: dostignuće, dostignućem, dostignuća, dostignuć..

Read more