Tag : E

Kako je pravilno pisati: event ili događanje? Danas sve više riječi iz engleskog jezika nasilno prodire u hrvatski jezik. To je posljedica globalizacije, ali ipak moramo kao govornici hrvatskog očuvati hrvatske riječi od tog utjecaja. Tako se sve više može čuti: stage umjesto pozornica, happening ili event za neko događanje, događaj, svečanost… Event zamjenjuje čitav ..

Read more

Kako je pravilno pisati: edukacija ili obrazovanje? Edukacija je internacionalizam latinskog podrijetla. U većini značenja u hrvatskom jeziku može se zamijeniti izrazima: obrazovanje, izobrazba, radionica, tečaj, seminar… Kad je to moguće, bolje je koristiti neku od hrvatskih riječi. Primjerice: Danas smo imali radionicu na poslu. (umjesto edukaciju na poslu). Također, pridjev obrazovni često može zamijeniti ..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko uzgoj ili ekouzgoj? Prefiksoid eko- grčkog je podrijetla (grč. oȋkos) i označava dom, kuću, boravište. Danas najčešće označava da je ono što je drugi dio riječi vezano za ekologiju. Pravilno ga je uvijek pisati sastavljeno. Stoga je ispravno: ekouzgoj, ekouzgoja, ekouzgojem.. Također je pravilno: ekoklimatologija, ekoselo, ekosu..

Read more

Kako je pravilno pisati: elektronička pošta ili elektronska pošta? Pridjevi elektronička i elektronska po značenju se razlikuju. Naime, elektronski označava da se što odnosi na elektrone, a elektronički da se odnosi na elektroniku. Stoga je pravilno reći: elektronski mikroskop, ali: elektronička pošta, elektronička glazba, elektronički zapis i dr. Dakle, pravilno je elektronič..

Read more

Kako je pravilno pisati: eksproprijacija ili esproprijacija? Imenica ženskog roda označava oduzimanje ili ograničenje imovinskih prava. Dolazi od latinskog gdje proprius znači vlastiti i prijedlog ex (u hrvatskom eks). Stoga je ispravno pisati: eksproprijacija. Isto je i sa sličnim imenicama: ekshumacija, ekskurzija, ekspedi..

Read more

Kako je pravilno pisati: euro atlantski, euro-atlantski ili euroatlantski? U hrvatskom standardnom jeziku pravilo glasi da se riječi s prefiksoidom euro- pišu sastavljeno te je stoga ispravno pisati: euroatlantski. Pridjev se odnosi na Europu i zemlje se obje strane Atlantika. I druge riječi s euro- pišu se sastavljeno: euroazijski, eurodolarski, eurokrac..

Read more

Kako je pravilno pisati: Europljanin ili europljanin? Dvojbe između velikog i malog početnog slova česte su u hrvatskom jeziku. Kad je riječ o stanovnicima država i kontinenata, pravilno ih je pisati velikim početnim slovom. Tako je pravilno pisati: Europljanin, Azijat, Afrikanac, Amerikanac, Rus, Japanac, Kinez, Hrvat, Čeh… Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Taj je čovjek ..

Read more

Kako je pravilno pisati: europski ili Europski? U hrvatskom jeziku česta je dvojba između pisanja malog i velikog početnog slova. Pravilo u ovom slučaju glasi da se pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišu malim početnim slovom. Tako je pravilno pisati europski, japanski, azijski, hrvatski,… U uporabi primjeri su: Njegujemo europske vrijednosti. On je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: engleski ili Engleski? Kod pridjeva koji završavaju na -ski (poput ruski, japanski), na -ški (češki) i na -čki (afrički, američki) pravilo je da se pišu malim početnim slovom. Tako je pravilno pisati: engleski, engleskim, engleskih, engleske… U uporabi primjer je: Kušali smo engleski doručak. Pratimo engleske nogometn..

Read more

Kako je pravilno pisati: egipatski ili Egipatski? Dvoje između velikog i malog početnog slova u hrvatskom su jeziku česte. Valja se držati pravila da pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki treba pisati malim početnim slovom. Tako se malim slovom piše egipatski, talijanski, češki, japanski, kineski… Primjerice, pravilna je uporaba: Vidio sam egipatske piramide. Volim ..

Read more