Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: E

Edukacija ili obrazovanje?

Kako je pravilno pisati: edukacija ili obrazovanje? Edukacija je internacionalizam latinskog podrijetla. U većini značenja u hrvatskom jeziku može se zamijeniti izrazima: obrazovanje, izobrazba, radionica, tečaj, seminar… Kad je to moguće, bolje je koristiti neku od hrvatskih riječi. Primjerice: Danas smo imali radionicu na poslu. (umjesto edukaciju na poslu). Također, . . . Pročitaj više

Event ili događanje?

Kako je pravilno pisati: event ili događanje? Danas sve više riječi iz engleskog jezika nasilno prodire u hrvatski jezik. To je posljedica globalizacije, ali ipak moramo kao govornici hrvatskog očuvati hrvatske riječi od tog utjecaja. Tako se sve više može čuti: stage umjesto pozornica, happening ili event za neko događanje, . . . Pročitaj više

Ekouzgoj ili eko uzgoj?

Kako je pravilno pisati: eko uzgoj ili ekouzgoj? Prefiksoid eko- grčkog je podrijetla (grč. oȋkos) i označava dom, kuću, boravište. Danas najčešće označava da je ono što je drugi dio riječi vezano za ekologiju. Pravilno ga je uvijek pisati sastavljeno. Stoga je ispravno: ekouzgoj, ekouzgoja, ekouzgojem.. Također je pravilno: ekoklimatologija, . . . Pročitaj više

Eksproprijacija ili esproprijacija?

Kako je pravilno pisati: eksproprijacija ili esproprijacija? Imenica ženskog roda označava oduzimanje ili ograničenje imovinskih prava. Dolazi od latinskog gdje proprius znači vlastiti i prijedlog ex (u hrvatskom eks). Stoga je ispravno pisati: eksproprijacija. Isto je i sa sličnim imenicama: ekshumacija, ekskurzija, ekspedicija i dr.

Elektronička pošta ili elektronska pošta?

Kako je pravilno pisati: elektronička pošta ili elektronska pošta? Pridjevi elektronička i elektronska po značenju se razlikuju. Naime, elektronski označava da se što odnosi na elektrone, a elektronički da se odnosi na elektroniku. Stoga je pravilno reći: elektronski mikroskop, ali: elektronička pošta, elektronička glazba, elektronički zapis i dr. Dakle, pravilno . . . Pročitaj više

Euro atlantski, euro-atlantski il euroatlantski?

Kako je pravilno pisati: euro atlantski, euro-atlantski ili euroatlantski? U hrvatskom standardnom jeziku pravilo glasi da se riječi s prefiksoidom euro- pišu sastavljeno te je stoga ispravno pisati: euroatlantski. Pridjev se odnosi na Europu i zemlje se obje strane Atlantika. I druge riječi s euro- pišu se sastavljeno: euroazijski, eurodolarski, . . . Pročitaj više

Europljanin ili europljanin?

Kako je pravilno pisati: Europljanin ili europljanin? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Europski ili europski?

Kako je pravilno pisati: europski ili Europski? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Engleski ili engleski?

Kako je pravilno pisati: engleski ili Engleski? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više

Egipatski ili egipatski?

Kako je pravilno pisati: egipatski ili Egipatski? Dvoje između velikog i malog početnog slova u hrvatskom su jeziku česte. Valja se držati pravila da pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki treba pisati malim početnim slovom. Tako se malim slovom piše egipatski, talijanski, češki, japanski, kineski… Primjerice, pravilna je uporaba: . . . Pročitaj više