Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: E

Etičan ili etićan?

Kako je pravilno pisati: etičan ili etićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto nadahnuto etikom, koji djeluje po etici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati etičan, etičnog, etičnom, etičnih, etične…

Etnički ili etnićki?

Kako je pravilno pisati: etnički ili etnićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na narod, što pripada narodu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i dolazi od grčke riječi ethnikós. Pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Ekstraprofit, ekstra profit ili ekstra-profit?

Kako je pravilno pisati: ekstra profit, ekstra-profit ili ekstraprofit? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik ekstra jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava višak iznad prosječnog profita, posebnu zaradu. Pravilno je pisati ekstraprofit, . . . Pročitaj više

Eurocentrizam, euro-centrizam ili euro centrizam?

Kako je pravilno pisati: euro-centrizam, eurocentrizam ili euro centrizam? Ovdje je riječ o pravilima rastavljenog i sastavljenog pisanja. Riječ je o tvorbi od prefiksoida, vezanog leksičkog morfema, euro i imenice centrizam. Kad se radi o prefiksoidima, pravilo je da ih se piše spojeno ili sastavljeno. Tako je pravilno: eurocentrizam, eurocentrizma, . . . Pročitaj više

Euro azijski, euroazijski ili euro-azijski?

Kako je pravilno pisati: euroazijski, euro-azijski ili euro azijski? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, radi se o pridjevu koji označava da se nešto odnosi na Europu i Aziju. Pravilno ga je pisati sastavljeno: euroazijski, euroazijsko, euroazijskim euroazijskih, euroazijska… Pravilna uporaba glasi: Ciljali su na euroazijsko . . . Pročitaj više

Eklatantan ili eklantantan?

Kako je pravilno pisati: eklatantan ili eklantantan? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što isijava, što se lako uočava. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od francuske riječi éclatant. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati eklatantan. Pravilna uporaba u sintagmi glasi: eklatantan primjer.

Električar ili elektrićar?

Kako je pravilno pisati: električar ili elektrićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava onoga koji je bavi postavljanjem i održavanjem električnih instalacija. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati električar, električara, električaru, električarom…

Ekonomičan ili ekonomićan?

Kako je pravilno pisati: ekonomičan ili ekonomićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto ili nekog racionalnog u troškovima. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ekonomičan, ekonomičnog, ekonomičnom, ekonomičnih…

Ekskurzija ili eskurzija?

Kako je pravilno pisati: ekskurzija ili eskurzija? U nekim jezičnim odabirima kako bismo točno znali što je ispravno pisati, treba znati podrijetlo same riječi. Odnosno, treba pogledati iz kojeg je jezika ta riječ došla u hrvatski jezik. Mnoge riječi rezultat su jezičnog posuđivanja, mada uvijek toga nismo ni svjesni. Neke . . . Pročitaj više

Ekstravertiranost ili ekstrovertiranost?

Kako je pravilno pisati: ekstravertiranost ili ekstrovertiranost? Imenica označava povećanu usmjerenost pojedinca na njegovu socijalnu i fizičku okolinu te je suprotna introvertiranosti. Dolazi od latinskih riječi ekstra- + vertere (okretati). S obzirom na etimologiju riječi, pravilno je pisati ekstravertiranost, ekstravertiranosti, ekstravertiranošću, ekstravertiranostima, ekstravert…