Tag : E

Kako je pravilno pisati: etičan ili etićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto nadahnuto etikom, koji djeluje po etici. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati etičan, etičnog, etičnom, etičnih, eti..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekstra profit, ekstra-profit ili ekstraprofit? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik ekstra jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica muškog roda označava višak iznad prosječnog profita, posebnu zaradu. Pravilno je pisati ekstraprofit, ekstraprofita, ekstraprofitu, ekstraprofi..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekonomičan ili ekonomićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto ili nekog racionalnog u troškovima. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ekonomičan, ekonomičnog, ekonomičnom, ekonomič..

Read more

Kako je pravilno pisati: električar ili elektrićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava onoga koji je bavi postavljanjem i održavanjem električnih instalacija. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati električar, električara, električaru, električa..

Read more

Kako je pravilno pisati: eklatantan ili eklantantan? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što isijava, što se lako uočava. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od francuske riječi éclatant. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati eklatantan. Pravilna uporaba u sintagmi glasi: eklatanta..

Read more

Kako je pravilno pisati: euro-centrizam, eurocentrizam ili euro centrizam? Ovdje je riječ o pravilima rastavljenog i sastavljenog pisanja. Riječ je o tvorbi od prefiksoida, vezanog leksičkog morfema, euro i imenice centrizam. Kad se radi o prefiksoidima, pravilo je da ih se piše spojeno ili sastavljeno. Tako je pravilno: eurocentrizam, eurocentrizma, eurocentrizmom, eurocentrizmu, eurocentri..

Read more

Kako je pravilno pisati: euroazijski, euro-azijski ili euro azijski? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, radi se o pridjevu koji označava da se nešto odnosi na Europu i Aziju. Pravilno ga je pisati sastavljeno: euroazijski, euroazijsko, euroazijskim euroazijskih, euroazijska… Pravilna uporaba glasi: Ciljali su na euroazijsko ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekskurzija ili eskurzija? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, potrebno je poznavati porijeklo riječi. Riječ dolazi od latinskog excursio te je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati ekskurzija, ekskurzije, ekskurziji, ekskurzijo, ekskurzijom, ekskurzij..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekstravertiranost ili ekstrovertiranost? Imenica označava povećanu usmjerenost pojedinca na njegovu socijalnu i fizičku okolinu te je suprotna introvertiranosti. Dolazi od latinskih riječi ekstra- + vertere (okretati). S obzirom na etimologiju riječi, pravilno je pisati ekstravertiranost, ekstravertiranosti, ekstravertiranošću, ekstravertiranostima, ekstrav..

Read more

Kako je pravilno pisati: e-pošta ili e-mail? E-mail (izgovora i mejl) sustav je za prijenos poruka preko računala ili mobitela spojenih na mrežu. Kratica e u engleskom jeziku označava pridjev electronic, a u hrvatskom bi imenica glasila: elektronička pošta. Bolje je koristiti hrvatsku dugu varijantu (elektronička pošta) ili kratku varijantu (e-pošta). Također, pravilno je koristiti: ..

Read more