Kako se piše pravilno na hrvatski?

Europljanin ili europljanin?

Kako je pravilno pisati: Europljanin ili europljanin?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka.

Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka, organizacija pišu malim početnim slovom, pa se tako malim početnim slovom piše hajdukovac ili dinamovac. S druge strane, imena stanovnika neke države ili pripadnika naroda pišu se velikim početnim slovom, tako da je pravilno pisati Hrvat, Hrvatica i Hrvatska. Pridjev hrvatski, hrvatska, hrvatsko piše se malim početnim slovom (hrvatska hrana, hrvatska hrabrost, hrvatski jezik). Ako je dio nekog naziva, pridjev se piše velikim početnim slovom: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatski nogometni savez, Hrvatsko narodno kazalište.

Kad je riječ o stanovnicima država i kontinenata, pravilno ih je pisati velikim početnim slovom. Tako je pravilno pisati: Europljanin, Azijat, Afrikanac, Amerikanac, Rus, Japanac, Kinez, Hrvat, Čeh… Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Taj je čovjek pravi Europljanin. U tom klubu upoznao sam mnogo Europljana.

Primjeri:

  • Mislim da on nije Europljanin iako se tako predstavlja.
  • Kad smo išli na putovanje Amerikom shvatili smo da postoje velike razlike između Amerikanaca i Europljana.
  • Nakon što sam imala muža Europljanina, odlučila sam da želim nešto drugačije i odselila u Aziju.
  • Europljani su više uglađeni i umišljeni od Amerikanaca, barem sam ja stekla takav dojam.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše velikim početnim slovom imenica muškog roda Europljanin, Europljanina, Europljaninu, Europljaninom, Europljani, Europljanima… Imenica ženskog roda pravilno se piše Europljanka, Europljanke, Europljankom, Europljankama… Nazivi za stanovnike kontinenata pišu se velikim početnim slovom, npr. Australac, Amerikanac, Afrikanac…