Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: F

Flamenko ili flamenco?

Kako je pravilno pisati: flamenko ili flamenco? Ova imenica u hrvatskom jeziku naziva se egzotizam. To znači da označava neku posebnost naroda od kojeg su preuzete. Uvijek ih je potrebno prilagoditi pravilima i normama hrvatskog jezika. Stoga je pravilno pisati: flamenko, flamenka, flamenkom, flamenku…

Fikcia ili fikcija?

Kako je pravilno pisati: fikcia ili fikcija? Imenica označava ono što je izmišljeno, lažna pretpostavka, izmišljena stvar. Dolazi od latinske riječi fictio, koja označava izmišljotinu, umišljanje. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: fikcija, fikcije, fikciji, fikcijom, fikcijama, fikcijski. Pravilno je fikcionalan i fikcionizam.

Formuliraće, formulirati će ili formulirat će?

Kako je pravilno pisati: formulirat će, formulirati će ili formuliraće? Ovdje se radi o glagolskom vremenu futuru prvom koje se tvori od infinitiva i nenaglašenog prezenta glagola htjeti. Kad je infinitiv na prvom mjestu, pravilno je koristiti krnji infinitiv, te je točno: formulirat će. Također je ispravno: vidjet će, učinit . . . Pročitaj više

Francuski ili francuski?

Kako je pravilno pisati: francuski ili Francuski? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike . . . Pročitaj više