Tag : F

Kako je pravilno pisati: fotoćelija ili foto ćelija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Pravilno je pisati: fotoćelija, fotoćelije, fotoćelijama, fotoćel..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotoatelijer ili foto atelijer? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotoatelijer, fotoatelijera, fotoatelijerom, fotoatelij..

Read more

Kako je pravilno pisati: fotoaparat ili foto aparat? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Dakle, pravilno se piše: fotoaparat, fotoaparata, fotoaparati, fotoaparatima. Isto vrijedi i za: fotoalbum, fotoama..

Read more

Kako je pravilno pisati: foto album ili fotoalbum? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je ispravno: fotoalbum, fotoalbuma, fotoalbumu, fotoalbumi, fotoalbum..

Read more

Kako je pravilno pisati: familijaran ili familiaran? Pridjev dolazi od imenice familija, koja pak dolazi od latinske riječi familia. Pridjev označava onog koji voli obiteljski život, upoznat je i blizak s nečim, i dr. Pravilo glasi da se u ovom slučaju između glasova /i/ te /a/ dodaje suglasnik j. Tako je ispravno pisati: familijaran, familijarne, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: finski ili Finski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju na -ski, -ški i -čki pišu malim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: finski, finska, finsko. Primjerice: finsko gospodarstvo, finska gastronomija, finski način ž..

Read more

Kako je pravilno pisati: feedback ili povratna informacija? U posljednje vrijeme u hrvatski jezik sve više ulaze engleske riječi i izrazi. To je posljedica globalizacije. Kad je to moguće, uvijek je poželjno upotrijebiti hrvatsku varijantu. Bolje je upotrijebiti izraz povratna informacija nego feedback. Primjerice: Kad pregledate moj rad, rado ću primiti povratnu informaciju od vas. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: faks ili fax? Kad je riječ o skraćenici za fakultet ili nazivu za uređaj za slanje i primanje poruka, često se koristi oblik fax. Međutim, u hrvatskom jeziku pravilno je upotrebljavati oblik: faks, faksa, faksom… Tako je pravilna uporaba: Primila sam faks s tim informacijama. Upisala je drugi faks. Naravno, u ..

Read more

Kako je pravilno pisati: filter ili filtar? Imenica dolazi od srednjovjekovnog latinskog: filtrum. Označava u latinskom komad filca za cijeđenje tekućine. U hrvatskom jeziku imenicama na -um oduzima se nastavak. Radi lakšeg izgovora u skupinu /ltr) dodaje se glas a. Pravilno je pisati: filtar, filtra, filtru, filtrom, filtara, filtr..

Read more

Kako je pravilno pisati: flamenko ili flamenco? Ova imenica u hrvatskom jeziku naziva se egzotizam. To znači da označava neku posebnost naroda od kojeg su preuzete. Uvijek ih je potrebno prilagoditi pravilima i normama hrvatskog jezika. Stoga je pravilno pisati: flamenko, flamenka, flamenkom, flame..

Read more