Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: F

Foto laboratorij ili fotolaboratorij?

Kako je pravilno pisati: fotolaboratorij ili foto laboratorij? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotolaboratorij, fotolaboratorija, fotolaboratorijem…

Foto dokumentacija ili fotodokumentacija?

Kako je pravilno pisati: foto dokumentacija ili fotodokumentacija? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge . . . Pročitaj više

Foto klub ili fotoklub?

Kako je pravilno pisati: fotoklub ili foto klub? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi od grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: fotoklub, fotokluba, fotoklubu, fotoklubom…

Foto atelijer ili fotoatelijer?

Kako je pravilno pisati: fotoatelijer ili foto atelijer? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Stoga je pravilno pisati: fotoatelijer, fotoatelijera, fotoatelijerom, fotoatelijeri…

Foto ćelija ili fotoćelija?

Kako je pravilno pisati: fotoćelija ili foto ćelija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Prefiksoid foto dolazi do grčke riječi phȏs u značenju: svjetlo. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se prefiksoid foto uvijek piše sastavljeno. Pravilno je pisati: fotoćelija, fotoćelije, fotoćelijama, fotoćelija…

finski ili Finski?

Kako je pravilno pisati: finski ili Finski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. U hrvatskom jeziku pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju na -ski, -ški i -čki pišu malim početnim slovom. Stoga je pravilno pisati: finski, finska, finsko. Primjerice: finsko gospodarstvo, finska gastronomija, finski . . . Pročitaj više

Familijaran ili familiaran?

Kako je pravilno pisati: familijaran ili familiaran? Pridjev dolazi od imenice familija, koja pak dolazi od latinske riječi familia. Pridjev označava onog koji voli obiteljski život, upoznat je i blizak s nečim, i dr. Pravilo glasi da se u ovom slučaju između glasova /i/ te /a/ dodaje suglasnik j. Tako . . . Pročitaj više

Feedback ili povratna informacija?

Kako je pravilno pisati: feedback ili povratna informacija? U posljednje vrijeme u hrvatski jezik sve više ulaze engleske riječi i izrazi. To je posljedica globalizacije. Kad je to moguće, uvijek je poželjno upotrijebiti hrvatsku varijantu. Bolje je upotrijebiti izraz povratna informacija nego feedback. Primjerice: Kad pregledate moj rad, rado ću . . . Pročitaj više

Filtar ili filter?

Kako je pravilno pisati: filtar ili filter? Ovdje se radi o pravilnom pisanju imenice muškog roda – filtar ili filter. Imenica dolazi od srednjovjekovnog latinskog: filtrum. Označava u latinskom komad filca za cijeđenje tekućine. U hrvatskom jeziku imenicama na -um oduzima se nastavak. Radi lakšeg izgovora u skupinu /ltr/ dodaje . . . Pročitaj više

Faks ili fax?

Kako je pravilno pisati: faks ili fax? Za mnoge riječi u hrvatskom standardnom jeziku postoji više načina pisanja. Neke se pišu različito u drugim krajevima i mjestima, neke se riječi koriste drugačije kod različitih dobnih skupina. Poput dvojbi u pisanju, faks ili fax, postoje i slične dvojbe u hrvatskom standardnom . . . Pročitaj više