Tag : G

Kako je pravilno pisati: glumaćki ili glumački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji dolazi od imenice glumac. Pravilno se piše s glasom /č/: glumački, glumačkih, glumačkima, glumačkog, gluma..

Read more

Kako je pravilno pisati: glumićin ili glumičin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu koji dolazi od imenice glumica. Pravilno se piše: glumičin, glumičina, glumičino, glumičinog, glumič..

Read more

Kako je pravilno pisati: gastro raj, gastro-raj ili gastroraj? Ovdje se radi o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Izraz se sastoji od prefiksoida gastro koji dolazi od grčke riječi za želudac, trbuh. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gastroraj, gastroraja, gastror..

Read more

Kako je pravilno pisati: gastro-savjet, gastro savjet ili gastrosavjet? Ovdje se radi o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Izraz se sastoji od prefiksoida gastro koji dolazi od grčke riječi za želudac, trbuh. Imenica označava savjet koji se koristi u gastronomiji. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gastrosavjet, gastrosavjeta, gastrosavj..

Read more

Kako je pravilno pisati: glasnićki ili glasnički? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na glasnike. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati glasnički, glasnička, glasni..

Read more

Kako je pravilno pisati: glasački ili glasaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na glasače i glasanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati glasački, glasačkog, glasačkom, glasa..

Read more

Kako je pravilno pisati: glasuj ili glasaj? Ovdje je riječ o zapovjednom načinu – imperativu. Riječ je o tome trebamo li koristiti oblik glasati ili glasovati kad se radi o izborima. Neki jezikoslovci preporučaju oblik glasovati i imperativ glasuj, zbog sličnost glagola glasati i glasati se. Stoga bolje je koristiti oblik: glasuj, glasujte,..

Read more

Kako je pravilno pisati: gastro stručnjak, gastro-stručnjak ili gastrostručnjak? Ovdje se radi o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Izraz se sastoji od prefiksoida gastro koji dolazi od grčke riječi za želudac, trbuh. Imenica označava osobu koja je iskusna u gastronomiji. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gastrostručnjak, gastrostručnjaka, gastrostručnj..

Read more

Kako je pravilno pisati: grančica ili granćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice grana kojom se označava dio stabla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati grančica, grančice, grančici, granči..

Read more

Kako je pravilno pisati: glupača ili glupaća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava glupu ženu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaksom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati glupača, glupači, glupače, glupa..

Read more