Gušći ili gušči?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: gušći ili gušči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva gust koji dolazi od praslavenske riječi gǫstъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gušći, gušćeg, gušćem, gušće…

LEAVE A COMMENT