Tag : G

Kako je pravilno pisati: gušće ili gušče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava mlado guske. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gušče, guščeta, guščetu, gušče..

Read more

Kako je pravilno pisati: gostinski ili gostinjski? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na goste. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi gostь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gostinski, gostinskom, gostinske, gostinskog, gostins..

Read more

Kako je pravilno pisati: granićan ili graničan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničan, granična, graničnu, grani..

Read more

Kako je pravilno pisati: granični ili granićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničan, granična, graničnu, grani..

Read more

Kako je pravilno pisati: granićiti ili graničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rije o nesvršenom glagolu koji znači imati zajedničku granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničiti, graničim, graničiš, grani..

Read more

Kako je pravilno pisati: graničar ili granićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku.Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vojnika ili policajca koji čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničar, graničara, granič..

Read more

Kako je pravilno pisati: graničarka ili granićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vojnikinja ili policajka koja čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničarke, graničarki, graničar..

Read more

Kako je pravilno pisati: graničarski ili granićaski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na graničare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničarski, graničarskog, graničars..

Read more

Kako je pravilno pisati: granićnik ili graničnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava uređaj koji sprečava neki proces da prijeđe preko granice ili kamen uz rub ceste. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: gradski ili gracki? Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji dolazi od imenice grad. Označava ono što se odnosi na grad ili pripada gradu. Kod tvorbe pridjeva ne događa se nijedna glasovna promjena te se pravilno piše: gradski, gradska, gradsko, gradskim, gradskih, grads..

Read more