Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: G

Graničar ili granićar?

Kako je pravilno pisati: graničar ili granićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku.Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vojnika ili policajca koji čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničar, graničara, graničaru…

Graničarka ili granićarka?

Kako je pravilno pisati: graničarka ili granićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vojnikinja ili policajka koja čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničarke, graničarki, . . . Pročitaj više

Granični ili granićni?

Kako je pravilno pisati: granični ili granićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Graničiti ili granićiti?

Kako je pravilno pisati: granićiti ili graničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rije o nesvršenom glagolu koji znači imati zajedničku granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničiti, graničim, graničiš, graniči…

Graničan ili granićan?

Kako je pravilno pisati: granićan ili graničan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Gradonačelnica ili gradonaćelnica?

Kako je pravilno pisati: gradonaćelnica ili gradonačelnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja vodi grad. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gradonačelnica, gradonačelnice, gradonačelnici…

Gošća ili gošča?

Kako je pravilno pisati: gošća ili gošča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja dolazi u posjet, boravi u hotel itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Golupčić ili golupćić?

Kako je pravilno pisati: golupčić ili golupćić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice golub. Tvori se od imenice golub i nastavka -čić. Pravilno se piše: golupčić, golupčića, golupčiću, golupčićima…

Gorčici ili gorčiki?

Kako je pravilno pisati: gorčiki ili gorčici? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice gorčika. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u c, z, s. Kod imenice gorčika pravilno je da se . . . Pročitaj više

Gušće ili gušče?

Kako je pravilno pisati: gušće ili gušče? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više