Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: G

Gorčast ili gorćast?

Kako je pravilno pisati: gorćast ili gorčast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se oznčava gorak okus. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčast, gorčasta, gorčastu…

Gorčika ili gorćika?

Kako je pravilno pisati: gorčika ili gorćika? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava korovna biljka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gorčika, gorčike, gorčici, gorčiku…

Gušći ili gušči?

Kako je pravilno pisati: gušći ili gušči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o komparativu pridjeva gust koji dolazi od praslavenske riječi gǫstъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gušći, gušćeg, gušćem, gušće…

Gušće ili gušče?

Kako je pravilno pisati: gušće ili gušče? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Gostinski ili gostinjski?

Kako je pravilno pisati: gostinski ili gostinjski? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na goste. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi gostь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gostinski, gostinskom, gostinske, gostinskog, gostinskim…

Graničan ili granićan?

Kako je pravilno pisati: granićan ili graničan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Granični ili granićni?

Kako je pravilno pisati: granični ili granićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na granici, što se odnosi na granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Graničiti ili granićiti?

Kako je pravilno pisati: granićiti ili graničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rije o nesvršenom glagolu koji znači imati zajedničku granicu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničiti, graničim, graničiš, graniči…

Graničar ili granićar?

Kako je pravilno pisati: graničar ili granićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku.Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava vojnika ili policajca koji čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničar, graničara, graničaru…

Graničarka ili granićarka?

Kako je pravilno pisati: graničarka ili granićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava vojnikinja ili policajka koja čuva granicu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati graničarke, graničarki, . . . Pročitaj više