Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: LJ

Lijepši ili ljepši?

Kako je pravilno pisati: lijepši ili ljepši? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i . . . Pročitaj više

Lijepojka ili ljepojka?

Kako je pravilno pisati: ljepojka ili lijepojka? Imenica u značenju ‘ljepotica’ dolazi od praslavenske riječi lěpъ. Iako je ispravno pisati: lijep, lijepog, lijepa, lijepomu, lijepi, lijepoga… imenicu je ispravno pisati: ljepojka. Naime, lijep ima dugosilazni naglasak (izgovara se dugo), a ljepojka ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). Pravilno je: ljepojka, . . . Pročitaj više

Ljubićast ili ljubičast?

Kako je pravilno pisati: ljubićast ili ljubičast? U svom korijenu pridjev ima praslavensku i staroslavensku riječ ljubiti. Kad je riječ o konkretnom pridjevu, označava da je što boje koja je mješavina plave i crvene, a pravilno se piše: ljubičast. Ispravno je: ljubičastom, ljubičasti, ljubičastog, ljubičastima, ljubičastih…