Lijepši ili ljepši?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: lijepši ili ljepši? Ovdje je riječ o komparativu (drugom stupnju usporedbe) pridjeva lijep / lijepa / lijepo. Iako je ispravno pisati oblike: lijep, lijepa, lijepe, lijepom, lijepog, lijepih… u komparativu se oblik /ije/ pokraćuje u /je/. Ispravno je pisati: ljepše, ljepša, ljepši, ljepših, ljepšima, ljepšeg… Isto se događa i s drugim pridjevima: bijel > bjelji, rijedak > rjeđi, blijed > bljeđi…

LEAVE A COMMENT