Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ako ili ukoliko?

Koji izraz je pravilno koristiti: ako ili ukoliko?

Ovdje je riječ o tome koji je veznik pravilno koristiti – ako ili ukoliko. Riječ je o veznicima pogodbenih rečenica. Pogodbene rečenice su zavisnosložene rečenice u kojima se izražava neka pogodba: stvarna, nestvarna ili moguća.

Oba izraza, ako i ukoliko, u uporabi su u hrvatskom jeziku. Međutim, ponekad se izraz ukoliko nepravilno koristi umjesto ako. Pravilo je da se ukoliko koristi samo u kombinaciji s utoliko. Ukoliko dođeš, utoliko ćeš dobiti svoje stvari. U ostalim pogodbama koristi se ako: Ako dođeš, dobit ćeš svoje stvari. Stoga, nepravilna je rečenica: “Ukoliko dođeš, dobit ćeš svoje stvari.”. Također, nepravilno je pisati Ići ćeš na izlet ukoliko budeš dobar. Pravilno je: Ići ćeš na izlet ako budeš dobar.

Primjeri:

  • Ako imate vremena, dođite kod nas na kavu.
  • Ako volite pjevati i plesati, uključite se u našu folklornu udrugu.
  • Što ćeš napraviti ako odem?
  • Ako kupimo novi automobil, prodat ćemo ti svoj stari za tisuću eura.
  • Ako nam se ne javite, nećemo vas više pozvati s nama vani.
  • Ukoliko napišeš domaći, utoliko ćeš dobiti peticu.
  • Ukoliko napravite sve što se od vas traži, utoliko smijete otići kući.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše u veznik ako i veznik ukoliko. Pravilo glasi da u pogodbama veznik ukoliko uvijek dolazi s veznikom utoliko. U svim ostalim pogodbama pravilno je koristiti veznik ako.