Ako ili ukoliko?

  Kako se piše

Koji izraz je pravilno koristiti: ako ili ukoliko? Oba izraza, ako i ukoliko, u uporabi su u hrvatskom jeziku. Međutim, ponekad se izraz ukoliko nepravilno koristi umjesto ako. Pravilo je da se ukoliko koristi samo u kombinaciji s utoliko. Ukoliko dođeš, utoliko ćeš dobiti svoje stvari. U ostalim pogodbama koristi se ako: Ako dođeš, dobit ćeš svoje stvari.

OSTAVITE KOMENTAR