Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ukoliko ili u koliko?

Kako je pravilno pisati: u koliko ili ukoliko?

Ovdje je riječ o dvama različitim oblicima pisanja, a ovisno hoćemo li pisati zajedno ili odvojeno, radi se o drugačijem značenju.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

“Ukoliko” pisano sastavljeno jest veznik koji se javlja u rečenicama s veznikom utoliko.

Primjeri:

  • Ukoliko budeš učio, utoliko ćeš više znati.
  • Ukoliko ne dođeš, utoliko propuštaš zabavu.

Veznik ukoliko često se koristi umjesto veznika ako, no to nije preporučljivo.
Tako je recimo umjesto ‘Ukoliko naučiš, dobit ćeš pet’ bolje reći ‘Ako naučiš dobit ćeš pet’.

Pisano razdvojeno, ‘u koliko’ označava spoj prijedloga u i priloga koliko. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

  • U koliko sati dolaziš?
  • U koliko oblika se javlja ta pojava?
  • U koliko objekata još moramo ući?

Zaključno, prijedložni izraz pravilno je pisati odvojeno, a veznik ukoliko pravilno se piše zajedno. Valja pripaziti o kojem se izrazu radi.