Avinog ili Avina, Aninog ili Anina?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Avinog ili Avina, Aninog ili Anina? Ovdje je riječ o genitivu posvojnog pridjeva Avin / Anin. Pridjevi koji završavaju na -ov, -ev i -in dekliniraju se po imeničkoj sklonidbi. Stoga im genitiv glasi: Avina i Anina. Isto je i kod primjera na -ov (Markova, Jankova), -in (Marina, Jelina) -ev (Pavičićeva, Duićeva). Tako je pravilno koristiti u primjerima: Nema više Anina automobila. Prolazi vrijeme Avina vrhunca.

OSTAVITE KOMENTAR