Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vrijeme ili vrjeme?

Kako je pravilno pisati: vrijeme ili vrjeme?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

U ovom primjeru, imenica dolazi od praslavenskog oblika vertmę. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše vrijeme, vremena, vremenu, vremenima…

Primjeri:

  • Vrijeme je bilo užasno, vrućine, temperature iznad 40 stupnjeva.
  • Nitko se nije žalio na ugodno proljetno vrijeme.
  • To je bilo vrijeme velikih društvenih previranja.
  • Stigao si na vrijeme, neka sam i to doživjela.
  • Vrijeme je bilo za krenuti, čekanje je sve samo izluđivalo.
  • To je bilo takvo vrijeme, ponašanje ljudi bilo je drugačije nego danas.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica srednjeg roda vrijeme. Pravilno se piše i vremena, vremenu, vremenom, vremenima.