Banovina ili Banija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Banija ili Banovina? Riječ banovina označava upravnu oblast kojom upravlja ban. Može označavati i zgradu u kojoj se nalazi administracija banovine (tako se i danas zove gradska vijećnica u Splitu). Danas se to odnosi na geografsko područje u Republici Hrvatskoj. Postoje dvojbe o tome je li pravilno pisati Banija ili Banovina, ali prema povijesnim izvorima oba naziva su se koristila. U posljednje vrijeme češće se koristi naziv Banovina.

LEAVE A COMMENT