Kako se piše pravilno na hrvatski?

baranjski ili Baranjski?

Baranja je pokrajina u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, a pridjev od imenice Baranja glasi baranjski. Piše se malim početnim slovom, kao i svi pridjevi koji završavaju na -ski, -ški, -čki. Tako je pravilno pisati i: dalmatinski, istarski, japanski, zagrebački, honduraški, afrički i dr. Pridjevi koji završavaju na -ov, -ev, -in pišu se velikim početnim slovom (Markov, Petrin, Marulićev).

Pravilno je pisati baranjski