Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pridjevi na -ski, -ški, -čki

Kako je pravilno pisati: pridjevi na ski, ški, čki?

U hrvatskom standardnom jeziku postoje pridjevi koji završavaju nastavcima -ski, -ški i -čki. Primjeri takvih su sljedeći: japanski, afrički, dalmatinski, američki, češki, zagrebački, splitski, junački, seoski, viteški…

Pravilno je takve pridjeve pisati malim početnim slovima uvijek, osim kad je riječ o nazivima koji se pišu velikim početnim slovom: Katolička Crkva, Zadarska nadbiskupija, Hrvatski sabor, Hrvatska narodna banka i dr.

Primjeri:

  • To je stara japanska tradicija.
  • Ovo su zagorski kolači kakve je pekla i moja pokojna baka.
  • Dolaze češki turisti na naš prekrasni Jadran.
  • To je uobičajeno na američkom jugu.
  • Ovo je francuski automobil kupljen njemačkim novcem.
  • Stadion su ispunili dalmatinski mladići i djevojke.
  • Tu su bili poznati hrvatski kolači, štrukle, pršut i druge delicije.

U zaključku, pridjevi koji završavaju nastavcima -ski, -ški i -čki (poput američki, azijski, seoski, malteški…) u hrvatskom jeziku pravilno se pišu malim početnim slovom. Velikim se početnim slovom pišu kad su dio naziva koji se po pravilima pravopisa piše velikim početnim slovom.