Kako se piše pravilno na hrvatski?

Japanski ili japanski?

Kako je pravilno pisati: Japanski ili japanski?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka.

Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka, organizacija pišu malim početnim slovom, pa se tako malim početnim slovom piše hajdukovac ili dinamovac. S druge strane, imena stanovnika neke države ili pripadnika naroda pišu se velikim početnim slovom, tako da je pravilno pisati Hrvat, Hrvatica i Hrvatska. Pridjev hrvatski, hrvatska, hrvatsko piše se malim početnim slovom (hrvatska hrana, hrvatska hrabrost, hrvatski jezik). Ako je dio nekog naziva, pridjev se piše velikim početnim slovom: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatski nogometni savez, Hrvatsko narodno kazalište.

Kod pridjeva koji završavaju na -ski (poput ruski, engleski), na -ški (češki) i na -čki (afrički, američki) pravilo je da se pišu malim početnim slovom. Tako je pravilno pisati: japanski, japanskim, japanskih, japanske, japanskih, japanskog…

Primjeri:

  • Kušali smo japanski ručak koji je spremila njegova baka Japanka.
  • Pratimo japanske animirane filmove.
  • Volio je japansku kulturu i cijeli je život sanjao o tome kako će posjetiti tu udaljenu zemlju.
  • Znaš li japanski jezik?
  • Za taj posao moraš biti vrlo dobro informatički pismen i dobro znati engleski i japanski jezik.
  • Voljela je jesti japansku hranu i pripremala ju je gotovo svakodnevno.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše malim početnim slovom pridjev japanski, japanska, japansko.