Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bescarinski ili bezcarinski

Pridjev bescarinski označava ono što je oslobođeno carine, a nastao je od prefiksa bez + carina. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Stoga, ispravno je pisati bescarinski, kao i ostale složenice s prefiskom bez: besciljno, bescvjetan, bescjen.

Pravilno je pisati bescarinski