Bescjenje ili bescijenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisat: bescjenje ili bescijenje? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nešto što je vrlo niske cijene. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bescjenje, bescjenja, bescjenju…

LEAVE A COMMENT