Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bescjenje ili bezcjenje?

Imenica bescjenje, kao i pridjev bescjen, nastala je tvorbom od prefiksa bez. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa c, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti, a provodi se i u sličnim primjerima: besciljno, bescvjetno, besperspektivno, bestidno i dr. Pridjev bescjen može označavati nešto krajnje jeftino ili nešto čemu se ne može odrediti cijena. Poznata je i fraza prodati u bescjenje, što znači dati budzašto.

Pravilno je pisati bescjenje