Besijediti ili besjediti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besijediti ili besjediti? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji značiti govoriti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besjedim, besjediš, besjedi…

LEAVE A COMMENT