Značiti ili znaćiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: značiti ili znaćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači biti nosilac nekog značenja, biti važan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati značiti, značim, značiš, znači…

LEAVE A COMMENT