Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bestidan ili bezstidan

Pravilno se piše bestidan jer se u ovoj riječi događaju glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti i gubljenje suglasnika. Riječ je nastala od bez + stidan, odnosno zvučni glas z našao se ispred bezvučnog s te je glas z prešao u svoj bezvučni parnjak s. Tada se dobiva besstidan, odnosno dva ista suglasnika nađu se jedan pored drugog i gubljenjem suglasnika jedan ispada, te naposljetku dobivamo oblik: bestidan. Pridjev bestidan oznčava onog koji nema osjećaja stida (besraman) te onog koji izaziva osjećaj stida (nemoralan). Jednako se pišu izvedenice bestidnost, bestidnica, bestidnik, bestidnički.

Pravilno je pisati bestidan