Bezočnost ili bezoćnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezočnost ili bezoćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je bezočan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezočnost, bezočnosti, bezočnostima…

LEAVE A COMMENT