Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bliješteći ili bliješteči

Kako je pravilno pisati: bliješteći ili bliješteči? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što bliješti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bliješteći, bliještećeg, bliještećem…