Bliješteći ili blješteći?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bliješteći ili blješteći? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što bliješti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bliješteći.

LEAVE A COMMENT