Ćetverac ili četverac?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ćetverac ili četverac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stih od četiri sloga, strofa od četiri stiha te čamac s četiri veslača. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati četverac, četverca, četvercu, četvercem…

LEAVE A COMMENT