Kako se piše pravilno na hrvatski?

crkva ili Crkva?

Kako je pravilno pisati: crkva ili Crkva?

U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka.

Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi za pripadnike nekih udruga, stranaka, organizacija pišu malim početnim slovom, pa se tako malim početnim slovom piše hajdukovac ili dinamovac. S druge strane, imena stanovnika neke države ili pripadnika naroda pišu se velikim početnim slovom, tako da je pravilno pisati Hrvat, Hrvatica i Hrvatska. Pridjev hrvatski, hrvatska, hrvatsko piše se malim početnim slovom (hrvatska hrana, hrvatska hrabrost, hrvatski jezik). Ako je dio nekog naziva, pridjev se piše velikim početnim slovom: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatski nogometni savez, Hrvatsko narodno kazalište.

U ovom primjeru, oba oblika, i velikim i malim početnim slovom, pravilna su, no ne znače isto. Kad govorimo o crkvi kao građevini, piše se malim početnim slovom. (Bili smo na misi u crkvi svetog Marka.) Kad se Crkva piše velikim početnim slovom onda označava zajednicu vjernika. (Crkva u Hrvata.)

Primjeri:

 • crkva, malim početnim slovom:
  Pogledaj, koja predivna crkva.
  Obojali su zidove crkve.
  Svi su mislili da će se crkva srušiti.
  Neprijatelji su rušili sve pred sobom, čak i crkve i vjerske objekte.

 • Crkva, velikim početnim slovom:
  Svećenik je uvijek govorio da je sretan jer pripada Crkvi.
  Mi smo svi Crkva, svaki od nas vjernika.
  Mogu zapaliti naše crkve, ali Crkva živi u nama.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica crkva i Crkva, i velikim i malim početnim slovom. Kao građevina piše se malim početnim slovom, a kao zajednica vjernika velikim početnim slovom.