Kako se piše pravilno na hrvatski?

Eklatantan ili eklantantan?

Kako je pravilno pisati: eklatantan ili eklantantan? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što isijava, što se lako uočava. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od francuske riječi éclatant. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati eklatantan. Pravilna uporaba u sintagmi glasi: eklatantan primjer.