Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gušće ili gušče?

Kako je pravilno pisati: gušće ili gušče?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava mlado guske. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gušče, guščeta, guščetu, guščetom… No, točno je i pisanje – gušće – gdje je gušće komparativ pridjeva gust u srednjem rodu. Pravilan komparativ glasi: gušći, gušća, gušće.

Primjeri:

  • Mislim da bi ovo trebalo biti malo gušće, nisam sigurna kako će se ispeći.
  • I ja sam zamijesila tijesto, ali tvoje ipak djeluje bolje i gušće.
  • Ne može biti gušće nego već je.
  • Ugledali smo malo gušče koje je izgubilo svoju mamu.
  • Nikad nisam vidjela tako slatko malo gušče.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše gušće i gušče. Gušče je imenica u značenju mlado od guske. Gušće je komparativ pridjeva gust u srednjem rodu.